Sholat di Rumah Aja

                  Sumber, Dokumen pribadi

Salat tarawih adalah salat sunnah khusus pada bulan Ramadan. Seorang muslim yang menjalankan salat tarawih akan mendapat pahala yang besar dan semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW. bersabda, ‘Barangsiapa mengerjakan qian (salat) Ramadan karena iman dan mengharap pahala niscaya diampuni dosanya yang telah lalu ( HR. Bukhari dan Muslim).

Salat tarawih memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Selain karena pahalanya dilipatgandakan, juga dapat meningkatkan silaturahmi bahkan, mendapat pahala saat berjalan menuju ke masjid.

Meskipun demikian salat tarawih dapat dilaksanakan sendiri di rumah apabila menimbulkan kekhawatiran adanya gangguan keselamatan umat muslim seperti pandemi virus Corona /covid-19 yang melanda dunia saat ini termasuk Indonesia.

Anjuran salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki berbeda dengan wanita. Wanita lebih Afdhal salat di rumah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi’ wa sallam bersabda, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka (HR. Ahmad, 6:297)

Hal ini berhubungan dengan perintah Allah SWT. yang memerintahkan wanita untuk tetap berdiam diri di rumah bukan berarti wanita harus dikurung sepanjang hari/bahkan selamanya di dalam rumah.

Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid jika mereka meminta izin pada kalian maka izinkanlah HR muslim no 442. Ini artinya wanita lebih Afdhal salat di rumah akan tetapi jika ingin salat di masjid dibolehkan asal memenuhi syarat sbb:

1. Mendapatkan izin dari suami.

2. Menutup aurat.

3. Tidak memakai wangi-wangian

Menurut beberapa hadis ada berbagai pahala yang didapatkan wanita dengan menjalankan salat di rumah

1. Melaksanakan perintah nabi Muhammad Saw dan Allah SWT.

2. Mengamalkan fitrah muslimah

3. Menjauhkan dari fitnah

4. Menjaga shalatnya

5. Pahala yang sama dengan salat di masjid

6. menjaga kehormatannya

7. Menurut izin suami

8. Menjauhkan diri dari godaan setan

9. Menjaga rumah tangganya

10. Menjaga kehormatan keluarga

11. Menjauhkan diri dari nafsu mata

12. Mencegah munculnya kejahatan

13. Lebih aman

14. Menjalankan ibadah yang lain

Salat tarawih bagi wanita di rumah dapat dilakukan dengan berjamaah atau sendiri. Jumlah rakaat boleh dilakukan dengan jumlah 8 rakaat dan diakhiri salat witir 3 rakaat atau dengan jumlah 20 rakaat dan diakhiri salat witir 3 rakaat.

A. Salat Tarawih 8 Rakaat. Salat tarawih 8 rakaat bisa dilakukan dengan 2 cara yakni, (1) empat rakaat sekali salam, dan dua rakaat sekali salam

1. Salat tarawih 4 rakaat, sekali salam

Salat tarawih 4 rakaat satu kali salam dilakukan dengan cara mengerjakan 4 rakaat salat tarawih, ditutup dengan salam. Kemudian 4 rakaat salat tarawih lagi dan ditutup dengan salam. Selanjutnya, mengerjakan salat witir 3 rakaat sebagai penutup

Tata cara salat tarawih 4 rakaat satu kali salam adalah sebagai berikut :

-Mengucapkan niat salat tarawih sesuai dengan posisinya sebagai imam, makmum, atau sendiri

-Niat di dalam hati ketika takbiratul ihram

-Mengucapkan takbir saat takbiratul ihram

-Membaca surat al-fatihah dan kemudian membaca salah satu surat dalam Alquran

– Rukuk

– itidal

-sujud pertama

– duduk diantara dua sujud kedua

-sujud kedua

-posisi duduk istirahat/duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua

-bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat kedua hingga rakaat ke-4 dengan gerakan yang sama seperti rakaat pertama (mulai dari membaca Al Fatihah hingga sujud kedua).

-Duduk tasyahud akhir dan salam pada rakaat ke-4. Dilakukan sebanyak dua kali hingga mencapai total sejumlah 8 rakaat

– dilanjutkan dengan salat sunah witir 3 rakaat sekaligus

2. Salat tarawih 2 rakaat, sekali salam2.

Salat tarawih 2 rakaat 1 kali salam dilakukan dengan cara mengerjakan salat tarawih dua rakaat ditutup satu kali salam kemudian dua rakaat lagi sekali salam, dua rakaat lagi sekali salam, 2 rokaat lagi sekali salam. Kemudian dilanjutkan 3 rakaat salat witir dengan 2 rakaat dan 1 rakaat.

Tata cara salat tarawih 2 rakaat satu kali salam adalah sebagai berikut :

-Mengucapkan niat salat tarawih sesuai dengan posisinya sebagai imam, makmum, atau sendiri

-Niat di dalam hati ketika takbiratul ihram

-Mengucapkan takbir saat takbiratul ihram

-Membaca surat al-fatihah dan kemudian membaca salah satu surat dalam Alquran

-Rukuk

-Itidal

-Sujud pertama

–Duduk diantara dua sujud kedua

-Sujud kedua

-Posisi duduk istirahat/duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua

-Bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat kedua hingga rakaat ke-4 dengan gerakan yang sama seperti rakaat pertama (mulai dari membaca Al Fatihah hingga sujud kedua)

– Duduk tasyahud akhir dan salam pada rakaat ke-2. Dilakukan sebanyak 4 kali hingga mencapai total sejumlah 8 rakaat.

– Dilanjutkan dengan salat sunah witir 3 rakaat sekaligus

B. Salat Tarawih 20 Rakaat. Salat tarawih 20 rakaat dilakukan dengan cara dua rakaat sekali salam, dan dilanjutkan dengan salat sunah witir 3 rakaat sekaligus.

Tata cara salat tarawih 20 rakaat, sama pelaksanaannya dengan salat tarawih 8 rakaat dengan dua rakaat satu kali salam.

nubarnulisbareng/ Utyagusriati