Menulis Bareng Deejay – Episode 1 – Sastra (Puisi Lama: Pantun)

Menulis Bareng Deejay

Episode 1 – Sastra: Puisi Lama (Pantun)

Pembaca Acara: Aan Enha

Narasumber: Deejay Supriyanto

Pengarah Program: Ilham Alfafa

Produksi dari: NuBar Pro (Nulis – Bareng Production)